Sekunda news

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Školské záležitosti

 ZVONENIA

1. hodina je od 7:50 do 8:35
2. hodina je od 8:45 do
9:30
3. hodina je od 9:40 do
10:25
Veľká prestávka je od 10:25 do
10:45
4. hodina je od 10:45
do 11:30
5. hodina je od
11:40 do
11:25
6. hodina je od 11:35 do
13:20
7. hodina je od 13:25 do 14:10
 

Písomky:
Pondelok 5. mája - písomka z geogafie - Amerika
Utorok 6. mája - písomka zo slovenčiny - zámená (určovanie, aký je to vetný člen (podmet, prísudok, prívlastok alebo predmet)
Utorok 13. mája - písomka z nemčiny - celá lekcia 7
Streda 14. mája - písomka z dejepisu - od Králi sa striedajú, veľmoži bohatnú po Kráľ so znamením havrana

Štvrtok 15. mája - skúšanie z biológie

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.