Sekunda news

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Zašifrovaná správa

ZAŠIFROVANÁ SPRÁVA

Rozšifruj nasledujúcu správu a vyhraj!

Pravidlá: Rozšifruj "správu" a pošli znenie na e-mailovú adresu snews@zoznam.sk. Tá správa je kód, ak ho správne rozšifruješ a pošleš, tak si okamžite zaradený/á do súťaže o ... Zatiaľ ešte neprezradím.
Kód sa bude každý týždeň meniť.
Poznámka: Aby si bol zaradený/á do súťaže, musíš rozšifrovať aspoň dva kódy!


Dňa 30. mája v piatok cez veľkú prestávku yhlásime meno výhercu. Možno sa ním staneš práve ty!
Výhra je: polovičné predplatné jdeného časopisu Skeunda news a paprikové chipsy.

DRŽÍME PALCE!

Správa: θ ю ρ ц Þ
Legenda
1- ц
2- ф
3- ґ
4- ω
5- ρ
6- ξ
7- θ
8- φ
9- τ
0- ж

a - л
b- ю
c- щ
d- Ø
e- Þ
f- ÷

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.